Taloudellinen vastuu

Vastuullisen yritystoiminnan perustana on taloudellinen vastuu. Yrityksen tulee huolehtia omasta kannattavuudestaan ja kilpailukyvystään ollakseen elinvoimainen myös pitkällä tähtäimellä. Yrityksen kunnossa oleva talous mahdollistaa sen, että yritys voi huolehtia myös sosiaalisesta ja ympäristövastuustaan.

Taloudellinen vastuumme sidosryhmille näkyy siinä, että henkilöstön palkat, tavarantoimittajien laskut, verot ja muut sidosryhmien maksut maksetaan ajallaan.

Suomen vahvimmat Platina – Suomen asiakastieto

Spitecille on myönnetty Suomen Vahvimmat Platina sertifikaatti vuodesta 2011 alkaen ja käsittää nyt yhtäjaksoisesti vuodet 2011–2023. Kyseinen erikoissertifikaatti myönnetään yrityksille, joiden Rating Alfa –luottoluokitus on ollut AAA tai AA+ vähintään kolmena peräkkäisenä vuonna. Luokitus on merkki yrityksen erinomaisesta taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taloustiedoista, luottokelpoisuudesta, taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä.

Luotettava kumppani – Vastuu Group Oy

Spitec Oy on Luotettava Kumppani ja hoitaa tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Pyrimme toiminnan läpinäkyvyyteen ja annamme Vastuu Groupin tarkastaa laajasti tietomme, kuten vero- ja työeläketiedot, Luotettava Kumppani -palvelussa. Lisäksi kaikilla työmailla käyvillä työntekijöillämme on kuvalliset Valttikortit, joista ilmenee henkilön nimitiedot, veronumero ja työnantajan tiedot. Nämä kortit toimittaa Vastuu Group Oy.

Ympäristövastuu

Rakentamisen ympäristövaikutuksista puhutaan paljon ja sen kuormittavuutta halutaan pienentää. Tärkeää on ymmärtää oman toimintansa ympäristövaikutukset ja noudattaa lainsäädäntöä ja asetuksia. Erityisen tärkeää on omien muutostarpeiden tunnistaminen ja oman toiminnan jatkuva kehittäminen. Taloudellisten ja ekologisten prosessien tehostamisella on yleensä toisiaan tukeva vaikutus – säästetään sekä ympäristöä että rahaa. Ympäristövastuussa painotamme neljää suurempaa kokonaisuutta – tuotteet, sähköiset tukipalvelut, kuljetuksien ja reittien suunnittelu ja varastointi.

Tuotteet

Tuotteiden vastuullisuudesta puhuttaessa meillä pääpaino on tuotteidemme laadulla ja kierrätettävyydellä sekä tietotaidollamme. Maahantuomamme tuotteet hankitaan pääsääntöisesti EU:n ja ETA:n talousalueella olevilta valmistajilta ja toimittajilta, mikä takaa laajemman tuotevastuun ja takuun. Haluamme tällä myös varmistaa, että tuotteiden valmistuksessa noudatetaan EU:n lainsäädäntöä. Lisäksi kuljetusmatkat ovat suhteellisen lyhyitä, mikä vaikuttaa suoraan tuotteen hiilijalanjälkeen.

Tuotevalikoimaamme kuuluvat tuotteet on tarkoitettu rakentamisen ammattilaisille ja kestämään ammattikäyttöä. Tuotteen laadulla varmistetaan tuotteen kestävyys ja siten mahdollisimman kustannustehokas ja pitkä elinkaari. Henkilöstömme tieto- ja ammattitaidon ansiosta asiakkaamme voivat varmistua, että oikeaa tuotetta käytetään oikeassa paikassa oikea määrä. Tämä on mahdollista silloin, kun tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaiden ja valmistajien kanssa.

Sähköiset tukipalvelut

Olemme viimeisten vuosien aikana investoineet laajalti toiminnanohjausjärjestelmämme kehittämiseen. Panostamme sähköiseen laskutukseen ja viestintään asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Sähköiset ratkaisut keventävät ympäristötaakkaa sekä tehostavat että helpottavat toimintaa. Tulevaisuudessa tavoitteemme on siirtää kuljetus- ja toimitusjärjestelmämme myös täysin sähköiseksi ja kehittää yhteistyökumppaneiden kanssa yhteisiä rajapintoja järjestelmiemme välillä.

Uusittu verkkosivumme ja verkkokauppamme korvaa paperiset tuotekuvastot ja esitteet. Olemme panostaneet verkkokaupan käytettävyyteen ja informatiivisuuteen. Lisäksi olemme kehittäneet merkittävästi raportointijärjestelmäämme, jonka kautta voimme tuottaa yhteistyökumppaneillemme visuaalista raporttia työmaiden ostokäyttäytymisestä ja hankinnoista. Tiedon avulla yhteistyökumppanimme voivat ohjata työmaan hankintoja kustannustehokkaammin.

Kuljetukset, reittien suunnittelu ja varastointi

Pyrimme minimoimaan toiminnastamme aiheutuvien kuljetusten hiilijalanjälkeä tehokkaammilla ja suunnitelluilla kuljetuksilla. Säännölliset kuljetusreittimme on suunniteltu niin, että reitin varrella saadaan toimitettua mahdollisimman paljon toimituksia, jotta vältetään turhia ajoja. Reitit on myös suunniteltu niin, että ne huomioivat ruuhka-ajat ja -alueet toiminta-alueillamme.

Autohankinnoissamme pyrimme valitsemaan autot, joiden elinkaari on mahdollisimman pitkä, eli pyrimme valitsemaan kestäviä automerkkejä. Hankimme myös vähäpäästöisempiä autoja. Kesällä 2023 yli puolet kuljetuskalustostamme vaihdetaan sähköautoihin ja myös työsuhdeautoissa on käytössä hybridi- ja sähköautoja.

Keskusvarastomme sijaitsee Helsingissä. Lisäksi meillä on myymälät Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Oulussa. Osaa tuotteistamme varastoidaan ainoastaan keskusvarastolla, jotta tuotteen kuljetusvaikutukset ja -kustannukset saadaan minimoitua aina loppukäyttäjälle asti. Kierrätämme pakkausmateriaaleja käyttämällä niitä uudelleen. Lisäksi olemme ulkoistaneet Liontexin lavavarastoinnin valmistuspaikan läheisyyteen. Olemme halunneet varmistaa tällä, että Liontexin ympäristökuormitus ja hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni. Tuote itsessään on täysin kierrätettävä sellusta valmistettava myrkytön kotimainen tuote.

Sosiaalinen vastuu

Haluamme, että henkilöstömme voi hyvin, koska he ovat yrityksen suurin voimavara. Tämä näkyy muun muassa siinä, että tarjoamme työntekijöillemme työehtosopimuksia paremmat työsuhde-edut ja lisäksi työterveyshuoltomme on laajennettu erittäin kattavaksi laajennetun tapaturmavakuutuksen ja terveysturvavakuutuksen kautta. Perheyrityksenä meille on tärkeää myös tasapainottaa työ- ja vapaa-aika ja se ohjaa vahvasti päivittäistoimintaamme. Tämä mahdollistaa niin työstä kuin vapaa-ajasta nauttimisen, työhyvinvoinnin kuin myös tuloksellisuuden.

Haluamme olla mukana kehittämässä sosiaalista vastuutamme auttamalla löytämään uusia ratkaisuja siihen, kuinka eri tahojen näkökulmia voi paremmin sovittaa yhteen. Pyrimme kehittämään sidosryhmävuoropuhelua yhteistyön kautta, jotta tiedämme, mitä odotuksia yhteisöillä on Spiteciä kohtaan. Sidosryhmävuoropuhelun kautta haluamme tarjota Spitecin sidosryhmille oikeaa tietoa yritystoiminnan vaikutuksista ja vastuullisuustyöstä ja samalla hyödyntää sidosryhmien asiantuntemusta. Aktiivisen sidosryhmävuoropuhelun kautta haluamme löytää uusia keinoja, joiden avulla yhteensovittaa eri tahojen näkökulmia ja intressejä.