1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: Spitec Oy
Y-tunnus: 1835575-8
Osoite: Kirvesmiehenkatu 6, 00880 Helsinki
Puhelin: 09 3417780

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Tomi Männistö
Osoite: Kirvesmiehenkatu 6, 00880 Helsinki
Puhelin: 040 533 5333
Sähköposti: tomi.mannisto@spitec.fi

3. Rekisterin nimi

Spitec Oy:n yritysasiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Yritysasiakasrekisterissä ylläpidetään Spitecin olemassa olevien asiakasyritysten tai -yhteisöjen yhteyshenkilöiden tietoja. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa tapauksissa:
• myynti
• asiakassuhteen hoitaminen
• asiakaspalvelu
• tiedotus

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
• yhteyshenkilön etu- ja sukunimi
• titteli ja tehtävä yrityksessä
• yhteyshenkilön puhelinnumero
• yhteyshenkilön sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja voidaan saada seuraavista tietolähteistä:
• rekisteröity itse
• yritys, jota yhteyshenkilö edustaa
• samaan urakkaketjuun kuuluvat muut yritykset
• Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Spitec Oy ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille, ellei kyseessä ole viranomaisen lakiin perustuva pyyntö.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteritiedot on tallennettu palomuurilla ja virustorjunnalla suojatulle palvelimelle. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

9. Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Rekisteröity voi myös esittää pyynnön virheellisen tiedon korjaamiseksi. Tarkastus- tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Spitec Oy
Rekisteriasiat
Kirvesmiehenkatu 6
00880 Helsinki

Tarkastus- tai korjauspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Spitec Oy:n yritysasiakasrekisterin rekisteritietoja.


 

1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: Spitec Oy
Y-tunnus: 1835575-8
Osoite: Kirvesmiehenkatu 6, 00880 Helsinki
Puhelin: 09 3417780

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Tomi Männistö
Osoite: Kirvesmiehenkatu 6, 00880 Helsinki
Puhelin: 040 533 5333
Sähköposti: tomi.mannisto@spitec.fi

3. Rekisterin nimi

Spitec Oy:n tallentava kameravalvonta

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Spitec Oy:n omaisuuden suojaaminen, rikosten ehkäisy ja selvittäminen sekä henkilökunnan ja muiden tiloissa liikkuvien henkilöiden turvallisuuden lisääminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Spitec Oy:n tiloissa ja alueilla syntynyt kuva-aineisto ja siihen liittyvä paikka- ja aikaleima-aineisto. Tallenteita säilytetään enintään 14 vuorokauden ajan. Rikosepäilytapauksissa materiaali voidaan säilyttää niin pitkään, kun se asian selvittämiseksi on tarpeen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Spitec Oy:n tiloissa ja alueilla olevien kameroiden välittämä kuva-aineisto.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Spitec Oy ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille, ellei kyseessä ole viranomaisen lakiin perustuva pyyntö. Rikosepäilytapauksissa tiedot voidaan luovuttaa viranomaiselle.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteritiedot on tallennettu palomuurilla ja virustorjunnalla suojatulle palvelimelle. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

9. Rekisteriin tallennettavien informointi

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”Tallentava kameravalvonta”-kylteillä ja/tai tarroilla. Tallennuspaikoilla on pyynnöstä nähtävissä rekisteriseloste.