Alakeskus THK 316/2/10 16A 2x16A/3x10A johto 10-m

Työmaakeskus THK 316/2/10

Tuotekoodi: 8567

Työmaakeskus THK 316/2/10

2 x 16 A
3 x Schuko